חיפוש - תגיות
חיפוש - תוכן
חיפוש - תגיות
חיפוש - תוכן
ציוד כדורגל
חנות Puma.com

כדורגל מקצועי אימון הצהרה

Professionalsoccercoaching.com מצהיר כי חומרים (תרגילי כדורגל ותרגילי אימון כדורגל) נמצאו באתר זה נערך על בסיס שיטות שנצפו במהלך האימונים הציבוריים זמינים לכל הציבור של קבוצות כדורגל מקצועיות ואקדמיות או באמצעות הפעלות ותרגילי אימון של כותבי האתר . תרגילי הכדורגל ותוכניות אימוני כדורגל / אימון הם ייצוגים של מפגשים שנצפו והקניין הרוחני prosoccerdrills.com הבעלים באופן בלעדי. התרגילים והפעלות אינם מסופקים על ידי, או מסונף למועדון כדורגל מסוים או ישות אחרת של צד שלישי.

אני (מחברו של אתר זה - www.prosoccerdrills.com) לא מתיימר להיות מומחה מסוג כלשהו. אני רק מנסה לאסוף מידע שקראתי בספרים, באינטרנט או שכבר הוצגו לי על ידי מקורות יודעי דבר או מהחוויות שלי כשחקן כדורגל, סטודנט ומאמן.

אני לא אחראי או אחראי לכל אדם או ישות על טעויות הכלולות באתר זה, או לכל נזק מיוחד, מקרי, או תוצאתי שנגרם או לכאורה להיגרם במישרין או בעקיפין על ידי את המידע הכלול באתר זה. כל יישום של הטכניקות, רעיונות והצעות באתר זה הוא על פי שיקול דעתו של הקורא וסיכון.

אני ממליץ לך לפנות לייעוץ רפואי מתאים או לטפל בכל מצב או בעיה שיש לך, ובמיוחד את הפעילויות ותרגילים שתוארו בתוכניות הכשרה ומאמרים בProfessionalsoccercoaching.com יכולים להיות מסוכנות ועלולים לגרום לפציעה או למוות. עליך להתייעץ עם רופא מורשה לפני ההשתתפות בכל הפעילויות שתוארו בProfessionalsoccercoaching.com.

Professionalsoccercoaching.com אינה מעניקה אחריות, כי השירותים 'אתריה לא יופרעו, מאובטח או נטול שגיאות. לא Professionalsoccercoaching.com להבטיח את הדיוק או שלמות של כל מידע ב, או הניתן בקשר עם, באתר שלה. Professionalsoccercoaching.com אינו אחראי לכל טעות או השמטה, או לתוצאות המתקבלות מהשימוש במידע כאמור.

אתה מבין ומסכים כי כל חומר ו / או מידע שהורד או בדרך אחרת שהושג באמצעות השימוש באתרי Professionalsoccercoaching.com הוא לפי שיקול דעתך ואת הסיכון ושאתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק למערכת המחשב שלך או אובדן נתונים כתוצאה מההורדה של חומר ו / או נתונים כאלה.

אתה מסכים לשפות ולפצות את הבעלים והתורמים של Professionalsoccercoaching.com מפני כל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי הדין סביר, שנעשה על ידי צד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מהשימוש בProfessionalsoccercoaching.com שלך.