חיפוש - תגיות
חיפוש - תוכן
חיפוש - תגיות
חיפוש - תוכן
ציוד כדורגל
חנות Puma.com

300 Yrd הסעות (מבחן סובלנות לקטט)

הגדרת סמנים (קונוסים) במרווחי yrd 10 ל50yrds. מבחן זה נועד לבדוק את המערכת שלך לקטט ועצמה גבוהה בריצה. בדיקה זו נעשית עם שינוי הכיוון כדי לדמות את משחק אמיתי. זה לבחון את היכולת שלך כדי לקיים בעוצמה גבוהה בריצה. לנוח מינימום של דקות 5 betweent בדיקות אלה. גם פעילות זו יכולה לשמש אימון aa. הזמן הממוצע הוא דקות כדי להשלים.

איור 1. מבחן הסעות 300yrd